Organizator

Organizatorem konkursu są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., wydawca m.in. najpopularniejszego magazynu branży hotelarskiej w Polsce, miesięcznika Hotelarz.

Hotelarz to lider wśród pism branży hotelarskiej i najpopularniejszy branżowy portal e-hotelarz.pl cieszący się najwyższym zaufaniem branży hotelarskiej w Polsce. Dostarcza specjalistyczną wiedzę, inspiruje, a także wspiera rynek hotelarski szeregiem działań pro środowiskowych.

Hotelarz jest organizatorem specjalistycznych szkoleń (w ramach Akademii Hotelarza) oraz współorganizatorem największej międzynarodowej konferencji hotelowej w Polsce – Hotel Trends Poland. Czasopismo obejmuje patronatem wszystkie najważniejsze imprezy targowe w Polsce.
Z Hotelarzem współpracują tylko najlepsi eksperci i praktycy znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego.

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.

www.pws-promedia.pl

ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel.: (0-22) 333 88 00
mail: biuro@pws-promedia.pl

NIP 113-24-28-273
REGON 015488895